Не случайно във footer-a пише Copy Left
Кода на темата която използвам в момента е качена в SVN хранилище. На кратко SVN е система, за контрол на версиите. Чрез нея, може всяка промяна по даден файл/директория с файлове/ да бъде запазвана и в последствие преглеждана. Така реално се получават много версии на файловете, които се явяват като изходни точки за връщане на кода към предишно състояние, откриване на проблеми и т.н.

Всеки може свободно да преглежда версиите на различните файлове в темата, както и да ги тегли. За да прегледате кода, отидете на тази страница. Под Browse Source, има поле svn url. Това е SVN пътя към файловете на темата. С помощта на SVN client( като Tortoise SVN ), въвеждайки пътя към проекта, можете да си изтеглите цялото съдържание на “trunk” папката и да преглеждате промените във файловете, локално на вашия компютър.

Като цяло се старая да записвам всяка промяна( one shortcode at a time ) и да пиша достатъчно добре коментарите към всеки commit, който правя, така че всеки който иска да може да се ориентира долу-горе лесно, в коя версия какво се е променило, без да се налага да преглежда кода и разликите между двете версии.

На кратко :

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *