Change #11

След голямо затишие по развитието на темата, се натрупаха някои идеи, които реших да осъществя

В последната ревизия бяха направени промени по файла :

  • functions.php

Бяха добавени и няколко нови директории:

  • /lib
    • /lib/temp
    • /lib/cache

, както и следните файлове:

  • shortcodes.php
  • timthumb.php

Новата директория( lib ) беше добавена, за да има отделно място за допълнителните файлове на темата. В нея се премести файла с widget-ите, новия файл в който са всички кратки кодове( shortcodes.php ), както и скрипта за променяне на размера на изображения( timthumb.php) – все още не се използва, но при следващата ревизия ще влезе в употреба :). Директориите cache и temp се използват от timthumb.

Промените по functions.php, освновно отразиха промените в структурата – премахната беше функцията за краткия код, и беше добавена референция към файла  shortcodes.php с php функцията include_once()

Линк към ревизията

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *